Zákon o ochraně hospodářské soutěže

143/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22cPořádková pokuta

(1) Soutěžiteli lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 300000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže nesplní povinnost podle § 21e odst. 1 nebo 2 anebo § 21f odst. 3.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí přesáhnout 10000000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.