Zákon o ochraně hospodářské soutěže

143/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.