Zákon o ochraně hospodářské soutěže

143/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22aaSprávní delikty orgánů veřejné správy

(1) Orgán veřejné správy se dopustí správního deliktu tím, že naruší hospodářskou soutěž v rozporu s § 19a odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 10000000 Kč.