Zákon o ochraně hospodářské soutěže

143/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DRUHÁZměna zákona č. 286/1993 Sb.

§ 29

V zákoně č. 286/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se čl. I, II a IV zrušují.