Autorský zákon

121/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 10Obsah práva autorského

Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní (§ 11) a výlučná práva majetková (§ 12 a násl.).