Autorský zákon

121/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DVANÁCTÁÚČINNOST

§ 118

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2000.