Autorský zákon

121/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 77a

Došlo-li k odstoupení od smlouvy podle § 72a, právo výrobce zvukového záznamu ke zvukovému záznamu zaniká.