Autorský zákon

121/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 69Obsah práva výkonného umělce

Právo výkonného umělce zahrnuje výlučná práva osobnostní (§ 70) a výlučná práva majetková (§ 71).