Autorský zákon

121/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 85Trvání práva vysílatele

Právo vysílatele trvá 50 let po prvním vysílání.