Autorský zákon

121/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38cNepodstatné vedlejší užití díla

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku.