Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

500/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28aVýnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Položka „IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly“ obsahuje výnosy z podílů na zisku a tržby z prodeje podílů.