Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

500/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 30Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Položka "H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem" obsahuje zejména náklady vynaložené na prodaný ostatní dlouhodobý finanční majetek.