Zákon o dani silniční

16/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 11

Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.