Zákon o dani silniční

16/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14

Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.