Zákon o dani silniční

16/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5Základ daně

Základem daně je

a) zdvihový objem motoru v cm u osobních automobilů, s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.