Zákon o dani silniční

16/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.