Zákon o dani silniční

16/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18

Zrušuje se zákon České národní rady č. 339/1992 Sb., o dani silniční.