Zákon o dani silniční

16/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 13Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.