Zákon o odpadech

185/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 71Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo zdravotnictví,

c) Ministerstvo zemědělství,

d) inspekce,

e) Česká obchodní inspekce,

f) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

g) celní úřady,

h) Policie České republiky,

i) orgány ochrany veřejného zdraví,

j) krajské úřady,

k) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

l) obecní úřady a újezdní úřady.