Zákon o odpadech

185/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 73Ministerstvo zemědělství

(1) Ministerstvo zemědělství koordinuje provádění kontrol dodržování povinností při používání upravených kalů na zemědělské půdě.

(2) Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.