Zákon o odpadech

185/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53

(1) Tato část upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě odpadů přepravu odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (dále jen "přeshraniční přeprava odpadů").

(2) Příslušným orgánem pro přeshraniční přepravu odpadů za Českou republiku je ministerstvo.