Zákon o pozemních komunikacích

13/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.