Zákon o pozemních komunikacích

13/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22fOdnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného

Ministerstvo dopravy může odejmout jím udělené oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného, pokud poskytovatel evropského mýtného

a) přestal splňovat některou z podmínek udělení oprávnění uvedených v § 22d odst. 1, nebo

b) neplní některou z povinností uvedených v § 22e.