Zákon o pozemních komunikacích

13/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44b

Obec je účastníkem v řízeních ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací nacházejících se na jejím území i v případě, že není jejich vlastníkem.