Zákon o technických požadavcích na výrobky

22/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14Akreditace

Výkon působnosti, který vyplývá pro Českou republiku z předpisů Evropských společenství pro oblast akreditace, zajišťuje a provádí Ministerstvo.