Zákon o technických požadavcích na výrobky

22/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20Řízení

Správní orgán rozhodne v řízení o autorizaci nejdéle do 120 dnů od zahájení řízení. V mimořádných případech může být řízení o autorizaci prodlouženo Ministerstvem o dalších 60 dnů.