Zákon o technických požadavcích na výrobky

22/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce po dni vyhlášení.