Zákon o technických požadavcích na výrobky

22/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22Zmocnění

Vláda vydá nařízení k provedení § 2 písm. b), c), d), § 3 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12, § 13 a § 18 odst. 3.