Zákon o technických požadavcích na výrobky

22/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5

Český metrologický institut zabezpečuje odbornou a výkonnou činnost státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem Československému metrologickému ústavu a Státnímu metrologickému inspektorátu.