Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1

Tento zákon upravuje

a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie,

b) některé další právní vztahy v oblasti celnictví.