Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 285

Vznikne-li povinnost platit úrok podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, postupuje se při přiznání tohoto úroku podle ustanovení daňového řádu o úroku z neoprávněného jednání správce daně.