Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Oddíl prvníDoplňující náležitosti celního prohlášení

§ 105

(1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely a pro uplatňování obchodně-politických opatření České republiky.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam identifikačních kódů pro potřebu dalšího třídění zboží v České republice; tyto identifikační kódy se v celním prohlášení uvádějí za kódy integrovaného sazebníku Evropské unie.