Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 297

Vlastníkem propadlého nebo zabraného zboží se stává stát.