Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53

Na výkon celního dohledu se nevztahuje zákon o kontrole.