Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 324

Rozhodování o přidělení celně schváleného určení se řídí právními předpisy účinnými v době přijetí celního prohlášení nebo žádosti.