Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16Sazba daně

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.