Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38gaDaňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní

a) nezdanitelnou část základu daně,

b) položku odčitatelnou od základu daně, s výjimkou daňové ztráty,

c) slevu na dani,

d) daňové zvýhodnění.