Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 42Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.