Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) daň z příjmů fyzických osob,

b) daň z příjmů právnických osob.