Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37d

Ustanovení tohoto zákona vztahující se na komanditní společnost a podíl komanditisty se použijí obdobně také pro komanditní společnost na investiční listy a investiční list.