Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16bZdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.