Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23Subjekty provádějící konverzi

(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem.

(2) Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.