Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28

Příjem žádostí nebo oznámení podle § 27 odst. 1 a vydávání přístupových údajů podle § 12 odst. 1 s výjimkou opětovného vydání přístupových údajů je bezplatné.