Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18aZajištění spotřebitelského úvěru

Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.