Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17Podmínky nároku na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.