Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 71

(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení krajskými pobočkami Úřadu práce přezkoumává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(2) Odvolání nemá odkladný účinek.