Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 72Náklady řízení

Orgány státní sociální podpory, Ministerstvo práce a sociálních věcí, účastníci řízení a osoby společně posuzované nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách.