Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 68bPodání a jiné úkony

Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis (§ 67), lze podání nebo jiný úkon učinit

a) též na počítačové sestavě, zveřejněné v elektronické podobě Ministerstvem práce a sociálních věcí,

b) v elektronické podobě a elektronicky podepsat podle zvláštního právního předpisu, pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.