Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 81Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995, s výjimkou § 17 až 29 a § 80 bodů 1 až 3, 7, 12 až 15, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996.