Zákon o státní sociální podpoře

117/1995 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 73aSoudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4.